KOMOVI

     Napůl cesty mezi Andrejevicou a Matěševem se nachází sedlo z něhož se dá dostat po lesní cestě až k horám Vasojevicki kom a Kučki kom, které tvoří dominantu pohoří Komovi.

     Pohoří Komovi patří mezi ty méně navštěvované. Komovi je vápencové pohoří nácházející se na území států Černá Hora a Albánie, přičemž v Albánii leží pouze malá příhraniční část. Horopisně se řadí do Dinárských hor. Nejvyšší vrchol je Kom Kučki (2487 m).

     Pohoří má velmi podobnou charakteristiku jako vápencové masivy Alp. Vrcholy zde mnohdy dosahují velmi rozeklaných a dramatických tvarů. Častým jevem jsou neschůdná, dlouhá suťová pole.

     Horstvo se člení na dvě skupiny. Vasojeviča Komovi a Kučki Komovi. První 7 km dlouhý hřeben je tvořen samostatnými skalnatými horami Kom Vasojeviči (2460 m) a Kom Kučki (2487 m). Masiv je tvořen náhorní plošinou (průměrná výška 1900 m), která jej obklopuje ze všech stran, z níž vystupují jednotlivé vrcholy přes 500 metrů vysoké. Zde se také nachází většina značených turistických cest v pohoří. Na východě hor, v údolí řeky Perušica, leží vesnice Konjuhe. Masiv se zde ostře zvedná z výšky 850 m skalními stěnami a připomíná pyramidu.

     Druhý masiv vyplňuje západ a jih pohoří. Nachází se zde změť vysokých štítů a skalnatých hřebenů, jimž vévodí vrchol Surdup (2182 m). Tento masiv je ale velmi těžce dostupný vzhledem k faktu, že se nachází velmi blízko státní hranice s Albánií.pokračování